We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
Ta witryna nie jest już aktualizowana.Przejdź do react.dev

Komponenty sieciowe

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

See Custom HTML elements in the new docs.

React i komponenty sieciowe (ang. Web Components) zostały stworzone do rozwiązywania różnych problemów. Komponenty sieciowe zapewniają silną enkapsulację w celu wielokrotnego użytku, a React jest deklaratywną biblioteką stworzoną do synchronizacji danych z modelem DOM. Te dwa cele się dopełniają. Jako deweloper możesz wykorzystywać Reacta w swoich komponentach sieciowych lub wykorzystywać komponenty sieciowe w Reakcie.

Większość osób korzystających z Reacta nie używa komponentów sieciowych, ale ty możesz chcieć to zrobić, zwłaszcza jeśli używasz zewnętrznych komponentów UI napisanych z wykorzystaniem komponentów sieciowych.

Używanie komponentów sieciowych w Reakcie

class HelloMessage extends React.Component {
 render() {
  return <div>Witaj, <x-search>{this.props.name}</x-search>!</div>;
 }
}

Uwaga:

Komponenty sieciowe często udostępniają imperatywne API. Na przykład: komponent sieciowy video może udostępniać funkcje play() i pause(). Aby skorzystać z imperatywnego API komponentu sieciowego, możesz potrzebować użyć referencji (ref), aby nawiązać bezpośredni kontakt z węzłem drzewa DOM. Jeśli korzystasz z komponentów sieciowych innych osób, najlepszym rozwiązaniem będzie utworzenie reactowego komponentu służącego jako nakładka dla komponentu sieciowego.

Zdarzenia emitowane przez komponent sieciowy mogą niewłaściwie propagować się przez reactowe drzewo renderowania. Aby obsłużyć te zdarzenia w komponencie reactowym, konieczne może być ręczne dodanie procedur obsługi zdarzeń.

Często mylonym aspektem komponentów sieciowych jest to, że korzystają z atrybutu “class”, a nie “className”.

function BrickFlipbox() {
 return (
  <brick-flipbox class="demo">
   <div>front</div>
   <div>back</div>
  </brick-flipbox>
 );
}

Używanie Reacta w komponentach sieciowych

class XSearch extends HTMLElement {
 connectedCallback() {
  const mountPoint = document.createElement('span');
  this.attachShadow({ mode: 'open' }).appendChild(mountPoint);

  const name = this.getAttribute('name');
  const url = 'https://www.google.com/search?q=' + encodeURIComponent(name);
  const root = ReactDOM.createRoot(mountPoint);
  root.render(<a href={url}>{name}</a>);
 }
}
customElements.define('x-search', XSearch);

Uwaga:

Ten kod nie zadziała, jeśli dokonujesz transformacji klas używając narzędzia Babel. Zobacz dyskusję na ten temat, aby dowiedzieć się więcej. Aby rozwiązać ten problem, użyj custom-elements-es5-adapter przed załadowaniem komponentów sieciowych.

Is this page useful?Edytuj tę stronę