We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
Ta witryna nie jest już aktualizowana.Przejdź do react.dev

Sprawdzenie typów z wykorzystaniem PropTypes

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

PropTypes aren’t commonly used in modern React. Use TypeScript for static type checking.

Uwaga:

Z wersją Reacta v15.5 React.PropTypes zostało przeniesione do innej paczki. Zamiast importować z paczki Reacta, używaj biblioteki prop-types.

Dla ułatwienia migracji przygotowaliśmy skrypt codemod.

Wraz ze wzrostem rozmiaru twojej aplikacji, dzięki sprawdzaniu typów możesz wyłapać więcej błędów. W niektórych aplikacjach możesz korzystać z rozszerzeń JavaScriptu do sprawdzenia typów w całej aplikacji, takich jak Flow lub TypeScript. Nawet jeśli z nich nie korzystasz, możesz skorzystać z mechanizmu sprawdzania typów wbudowanego w Reacta. Aby rozpocząć sprawdzanie typów właściwości w komponencie, możesz dodać do komponentu specjalną właściwość propTypes.

import PropTypes from 'prop-types';

class Greeting extends React.Component {
 render() {
  return (
   <h1>Witaj, {this.props.name}</h1>
  );
 }
}

Greeting.propTypes = {
 name: PropTypes.string
};

W powyższym przykładzie użyliśmy komponentu klasowego, jednak podobna zasada obowiązuje w przypadku komponentów funkcyjnych oraz komponentów tworzonych przy pomocy React.memo lub React.forwardRef.

PropTypes eksportuje walidatory, które mogą być używane do sprawdzania poprawności danych wejściowych. W tym przypadku wykorzystujemy PropTypes.string. Kiedy wartość przekazanej właściwości będzie nieprawidłowego typu, zostanie wyświetlone ostrzeżenie w konsoli javascriptowej. Ze względu na wydajność, propTypes są sprawdzane tylko w trybie deweloperskim.

PropTypes

Oto przykład dokumentujący różne dostarczone walidatory:

import PropTypes from 'prop-types';

MyComponent.propTypes = {
 // Możesz zadeklarować, że właściwość będzie określonego typu javascriptowego. 
 // Domyślnie, wszystkie są opcjonalne.
 optionalArray: PropTypes.array,
 optionalBool: PropTypes.bool,
 optionalFunc: PropTypes.func,
 optionalNumber: PropTypes.number,
 optionalObject: PropTypes.object,
 optionalString: PropTypes.string,
 optionalSymbol: PropTypes.symbol,

 // Wszystko, co może być wyrenderowane: liczby, łańcuchy znaków, elementy czy tablice
 // (lub fragmenty) zawierające te typy.
 optionalNode: PropTypes.node,

 // Element reactowy.
 optionalElement: PropTypes.element,

 // Typ komponenetu reactowego (np. MyComponent).
 optionalElementType: PropTypes.elementType,

 // Możesz także zadeklarować właściwość, która będzie instancją klasy.
 // Wykorzystujemy do tego operator instanceof z JavaScriptu.
 optionalMessage: PropTypes.instanceOf(Message),

 // Możesz upewnić się, czy właściwość jest ograniczona do określonych wartości.
 optionalEnum: PropTypes.oneOf(['News', 'Photos']),

 // Właściwość może mieć też wiele typów.
 optionalUnion: PropTypes.oneOfType([
  PropTypes.string,
  PropTypes.number,
  PropTypes.instanceOf(Message)
 ]),

 // Tablica zawierająca elementy określonego typu.
 optionalArrayOf: PropTypes.arrayOf(PropTypes.number),

 // Obiekt zawierający wartości określonego typu.
 optionalObjectOf: PropTypes.objectOf(PropTypes.number),

 // Obiekt zawierający określone pola.
 optionalObjectWithShape: PropTypes.shape({
  color: PropTypes.string,
  fontSize: PropTypes.number
 }),

 // Obiekt zawierający tylko wskazane pola.
 optionalObjectWithStrictShape: PropTypes.exact({
  name: PropTypes.string,
  quantity: PropTypes.number
 }),  

 // Możesz dodać do każdego z powyższych `isRequired`,
 // aby sprawdzić, czy podana właściwość została zdefiniowana.
 requiredFunc: PropTypes.func.isRequired,

 // Wymagana wartość dowolnego typu danych.
 requiredAny: PropTypes.any.isRequired,

 // Możesz też utworzyć niestandardowy walidator. Powinien on zwracać obiekt `Error`,
 // jeśli sprawdzenie zakończy się niepowodzeniem. Nie powinien wywoływać `console.warn`
 // ani rzucać wyjątku, ponieważ nie będzie działał on wewnątrz `oneOfType`.
 customProp: function(props, propName, componentName) {
  if (!/matchme/.test(props[propName])) {
   return new Error(
    'Niepoprawna właściwość `' + propName + '` przekazana do ' +
    ' `' + componentName + '`. Walidacja zakończona niepowodzeniem.'
   );
  }
 },

 // Możesz także przekazać niestandardowy walidator do `arrayOf` i `objectOf`.
 // Powinien on zwracać obiekt `Error`, jeśli sprawdzenie zakończy się niepowodzeniem.
 // Walidator będzie wywoływany dla każdego klucza w tablicy lub obiekcie.
 // Pierwsze dwa argumenty walidatora to walidowana tablica lub obiekt oraz klucz bieżącego elementu.
 customArrayProp: PropTypes.arrayOf(function(propValue, key, componentName, location, propFullName) {
  if (!/matchme/.test(propValue[key])) {
   return new Error(
    'Niepoprawna właściwość `' + propFullName + '` przekazana do ' +
    ' `' + componentName + '`. Walidacja zakończona niepowodzeniem.'
   );
  }
 })
};

Wymaganie dokładnie jednego potomka

Wykorzystując PropTypes.element możesz sprawdzić, czy do komponentu przekazano dokładnie jednego potomka.

import PropTypes from 'prop-types';

class MyComponent extends React.Component {
 render() {
  // Musi zawierać dokładnie jeden element. W przeciwnym wypadku zostanie wyświetlone ostrzeżenie.
  const children = this.props.children;
  return (
   <div>
    {children}
   </div>
  );
 }
}

MyComponent.propTypes = {
 children: PropTypes.element.isRequired
};

Domyślne wartości właściwości

Możesz zdefiniować domyślne wartości dla właściwości przez przypisanie specjalnej właściwości defaultProps:

class Greeting extends React.Component {
 render() {
  return (
   <h1>Witaj, {this.props.name}</h1>
  );
 }
}

// Definiuje domyślne wartości dla właściwości:
Greeting.defaultProps = {
 name: 'obcy'
};

// Renderuje "Witaj, obcy":
const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('example')); 
root.render(<Greeting />);

Od wersji ES2022 możesz także zadeklarować defaultProps jako statyczne pole komponentu klasowego. Po więcej informacji na ten temat zajrzyj do dokumentacji dot. publicznych statycznych pól klasy. Ta nowoczesna składnia do działania w starszych przeglądarkach będzie wymagać dodatkowej kompilacji.

class Greeting extends React.Component {
 static defaultProps = {
  name: 'obcy'
 }

 render() {
  return (
   <div>Witaj, {this.props.name}</div>
  )
 }
}

Właściwość defaultProps posłuży do zapewnienia wartości dla this.props.name, jeśli nie zostanie ona określona przez komponent nadrzędny. Sprawdzanie typu propTypes następuje po rozwiązaniu defaultProps, więc sprawdzanie typu będzie miało zastosowanie także do defaultProps.

Komponenty funkcyjne

Jeśli w swojej aplikacji regularnie korzystasz z komponentów funkcyjnych, musisz dokonać małych zmian, aby PropTypes zaczęły działać.

Załóżmy, że masz taki oto komponent:

export default function HelloWorldComponent({ name }) {
 return (
  <div>Witaj, {name}</div>
 )
}

Aby dodać do niego PropTypes, zadeklaruj go osobno przed wyeksportowaniem:

function HelloWorldComponent({ name }) {
 return (
  <div>Witaj, {name}</div>
 )
}

export default HelloWorldComponent

Teraz możesz dodać PropTypes bezpośrednio do HelloWorldComponent:

import PropTypes from 'prop-types'

function HelloWorldComponent({ name }) {
 return (
  <div>Witaj, {name}</div>
 )
}

HelloWorldComponent.propTypes = {
 name: PropTypes.string
}

export default HelloWorldComponent
Is this page useful?Edytuj tę stronę