We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
Ta witryna nie jest już aktualizowana.Przejdź do react.dev

Stan komponentu

Co robi setState?

setState() tworzy plan aktualizacji obiektu state w komponencie. Gdy stan ulega zmianie, komponent reaguje poprzez ponowne renderowanie.

Jaka jest różnica między state a props?

Właściwości props (skrót od properties) i stan state są zwykłymi obiektami javascriptowymi. Przechowują informacje, które wpływają na wynik renderowania komponentu, jednak jest między nimi istotna różnica: właściwości props są przekazywane do komponentu (podobnie jak argumenty do funkcji), podczas gdy stan state jest zarządzany wewnątrz komponentu (podobnie jak zmienna w ciele funkcji).

Oto kilka sprawdzonych źródeł, z których dowiesz się więcej o tym, kiedy używać właściwości props, a kiedy stanu state:

Dlaczego setState błędnie ustawia wartość?

W Reakcie zarówno this.props, jak i this.state reprezentują wyrenderowane wartości, tzn. te, które aktualnie widzimy na ekranie.

Wywołania funkcji setState są asynchroniczne - nie spodziewaj się, że this.state będzie odzwierciedlać aktualny stan natychmiast po wywołaniu setState. Jeśli chcesz obliczyć nowe wartości na podstawie starych, zamiast obiektu przekaż funkcję aktualizującą (więcej o tym poniżej).

Przykład kodu, który nie zachowa się tak, jak byśmy się spodziewali:

incrementCount() {
 // Uwaga: To *nie* zadziała tak, jak myślisz.
 this.setState({count: this.state.count + 1});
}

handleSomething() {
 // Załóżmy, że `this.state.count` startuje z wartością 0.
 this.incrementCount();
 this.incrementCount();
 this.incrementCount();
 // Kiedy React ponownie wyrenderuje ten komponent, wartość `this.state.count` będzie 1, a nie 3.

 // Dzieje się tak dlatego, że powyższa funkcja `incrementCount()` odczytuje wartość z `this.state.count`,
 // jednak React nie aktualizuje wartości `this.state.count`, dopóki nie nastąpi ponowne wyrenderowanie.
 // Dlatego `incrementCount()` za każdym razem odczyta `this.state.count` jako 0, a następnie zaplanuje zmianę na 1.

 // Jak sobie z tym poradzić? Czytaj dalej!
}

Poniżej znajduje się rozwiązanie tego problemu.

Jak aktualizować stan wartościami, które zależą od aktualnego stanu?

Do setState zamiast obiektu przekaż funkcję, aby upewnić się, że do obliczeń użyta zostanie najbardziej aktualna wersja stanu (patrz niżej).

Czym różni się przekazanie do setState obiektu od przekazania funkcji?

Przekazana funkcja aktualizująca ma dostęp do aktualnej wersji stanu. Jako że wywołania setState są grupowane, ten sposób pozwoli ci na stworzenie sekwencji aktualizacji, która zamiast powodować konflikty, będzie operowała na kolejnych aktualnych wersjach stanu:

incrementCount() {
 this.setState((state) => {
  // Ważne: zamiast z `this.state` odczytuj wartość z argumentu `state`.
  return {count: state.count + 1}
 });
}

handleSomething() {
 // Załóżmy, że `this.state.count` startuje z wartością 0.
 this.incrementCount();
 this.incrementCount();
 this.incrementCount();

 // Jeśli sprawdzisz teraz wartość `this.state.count`, nadal będzie równa 0.
 // Jednak gdy React ponownie wyrenderuje komponent, zmieni się ona na 3.
}

Dowiedz się więcej na temat funkcji setState.

Kiedy setState działa asynchronicznie?

Obecnie setState działa asynchronicznie wewnątrz procedur obsługi zdarzeń.

Dzięki temu, na przykład, jeśli zarówno komponent-rodzic, jak i komponent-dziecko wywołają setState podczas zdarzenia kliknięcia, komponent-dziecko nie zostanie ponownie wyrenderowany dwukrotnie. Zamiast tego React uruchomi wszystkie te aktualizacje stanu na koniec przeglądarkowego zdarzenia. W większych aplikacjach korzystnie wpływa to na wydajność.

Jest to szczegół implementacyjny i staraj się nie polegać na nim bezpośrednio. W przyszłych wersjach React będzie domyślnie grupował aktualizacje w większej liczbie przypadków.

Dlaczego React nie aktualizuje this.state synchronicznie?

Jak wyjaśniliśmy w poprzedniej sekcji, React celowo “czeka”, aż wszystkie komponenty wywołają setState() w swoich procedurach obsługi zdarzeń, zanim zacznie ponownie renderować drzewo komponentów. Dzięki temu unikamy niepotrzebnych ponownych renderowań, co korzystnie wpływa na wydajność aplikacji.

Mimo wszystko może dziwić cię, dlaczego React tak po prostu nie aktualizuje this.state natychmiastowo, bez ponownego renderowania.

Są ku temu dwa powody:

 • Skutkowałoby to przerwaniem spójności między właściwościami a stanem, powodując bardzo trudne w zlokalizowaniu błędy.
 • Uniemożliwiłoby to nam zaimplementowanie opracowywanych przez nas nowych funkcjonalności.

Ten komentarz na GitHubie dużo bardziej zagłębia się w konkretne przykłady.

Czy powinno się używać bibliotek zarządzających stanem, jak Redux czy MobX?

Być może.

Dobrze jest jednak najpierw dobrze poznać Reacta, zanim zacznie się dodawać kolejne biblioteki do zestawu. W samym tylko Reakcie można napisać dość złożone aplikacje.

Is this page useful?Edytuj tę stronę