We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
Ta witryna nie jest już aktualizowana.Przejdź do react.dev

Wirtualny DOM i organizacja wewnętrzna

Czym jest wirtualny model DOM?

Wirtualny model DOM (VDOM) to koncepcja programistyczna, w której idealna lub inaczej „wirtualna” reprezentacja interfejsu użytkownika jest przechowywana w pamięci i synchronizowana z „prawdziwym” modelem DOM przez bibliotekę taką jak ReactDOM. Proces ten nazywa się rekoncyliacją (ang. reconciliation)

Podejście to pozwala na użycie deklaratywnego interfejsu API Reacta: informujesz Reacta, w jakim stanie ma być interfejs użytkownika, a React upewnia się, że model DOM pasuje do tego stanu. React ukrywa pod warstwą abstrakcji manipulację atrybutami, obsługę zdarzeń i ręczną aktualizację modelu DOM, których w innym przypadku należałoby samodzielnie użyć do zbudowania aplikacji.

Ponieważ „wirtualny model DOM” jest bardziej wzorcem niż konkretną technologią, ludzie, mówiąc o nim, mają na myśli różne rzeczy. W świecie Reacta termin „wirtualny model DOM” jest zwykle kojarzony z elementami reactowymi, ponieważ są to obiekty reprezentujące interfejs użytkownika. React wykorzystuje jednak również wewnętrzne obiekty zwane „włóknami” (ang. fibers) do przechowywania dodatkowych informacji o drzewie komponentów. Można je również uznać za część implementacji „wirtualnego modelu DOM” w Reakcie.

Czy model Shadow DOM jest tym samym co wirtualny model DOM?

Nie, oba modele różnią się między sobą. Model Shadow DOM to technologia przeglądarki zaprojektowana przede wszystkim do określania zakresu zmiennych i stylów CSS w komponentach sieciowych (ang. web components). Wirtualny DOM to koncepcja implementowana przez javascriptowe biblioteki, które bazują na API przeglądarki.

Czym jest „React Fiber”?

„Fiber” to nazwa nowego silnika rekoncyliującego (ang. reconciliation engine) w Reakcie 16. Jego głównym celem jest umożliwienie przyrostowego renderowania wirtualnego modelu DOM. Dowiedz się więcej.

Is this page useful?Edytuj tę stronę