We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
Ta witryna nie jest już aktualizowana.Przejdź do react.dev

Listy i klucze

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

These new documentation pages teach modern React and include live examples:

Na początku przyjrzymy się, jak przekształca się listy w JavaScripcie.

W kodzie poniżej, użyliśmy funkcji map(), aby podwoić wartość liczb w tablicy numbers. Następnie przypisaliśmy nową tablicę zwróconą z funkcji map() do zmiennej doubled i wyświetliliśmy ją w konsoli:

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
const doubled = numbers.map((number) => number * 2);console.log(doubled);

Kod ten wyświetla w konsoli [2, 4, 6, 8, 10].

W Reakcie przekształcanie tablic w listy elementów przebiega niemalże identyczne.

Wyświetlanie wielu komponentów

Możesz zbudować kolekcje elementów i dodać je do JSX używając nawiasów klamrowych {}.

Poniżej iterujemy tablicę liczb numbers używając javascriptowej funkcji map(). Zwracamy element <li> dla każdego elementu tablicy. Na koniec przypisujemy powstałą w ten sposób tablicę do zmiennej listItems:

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
const listItems = numbers.map((number) => <li>{number}</li>);

Umieszczamy całą tablicę listItems wewnątrz elementu <ul>:

<ul>{listItems}</ul>

Przetestuj kod na CodePen

Ten kod wyświetla wypunktowaną listę liczb od 1 do 5.

Podstawowy komponent listy

Zazwyczaj będziesz wyświetlać listy wewnątrz komponentu.

Możemy przekształcić poprzedni przykład w komponent, który akceptuje tablicę liczb numbers i zwraca listę elementów.

function NumberList(props) {
 const numbers = props.numbers;
 const listItems = numbers.map((number) =>  <li>{number}</li> ); return (
  <ul>{listItems}</ul> );
}
 
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root'));
root.render(<NumberList numbers={numbers} />);

Kiedy uruchomisz powyższy kod, dostaniesz ostrzeżenie o tym, że do elementów listy należy dostarczyć właściwość klucza. „Klucz” (ang. key) jest specjalnym atrybutem o typie łańcucha znaków, który musisz dodać podczas tworzenia elementów listy. O tym, dlaczego jest to ważne, opowiemy w następnej sekcji.

Przypiszmy właściwość key do naszych elementów listy wewnątrz numbers.map(), czym naprawimy problem brakującego klucza.

function NumberList(props) {
 const numbers = props.numbers;
 const listItems = numbers.map((number) =>
  <li key={number.toString()}>   {number}
  </li>
 );
 return (
  <ul>{listItems}</ul>
 );
}

Przetestuj kod na CodePen

Klucze

Klucze pomagają Reaktowi zidentyfikować, które elementy uległy zmianie, zostały dodane lub usunięte. Klucze powinny zostać nadane elementom wewnątrz tablicy, aby elementy zyskały stabilną tożsamość:

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
const listItems = numbers.map((number) =>
 <li key={number.toString()}>  {number}
 </li>
);

Najlepszym sposobem wyboru klucza jest użycie unikatowego ciągu znaków, który jednoznacznie identyfikuje element listy spośród jego rodzeństwa. Jako kluczy często będziesz używać identyfikatorów (ang. IDs) ze swoich danych:

const todoItems = todos.map((todo) =>
 <li key={todo.id}>  {todo.text}
 </li>
);

Jeśli w danych nie masz stabilnych identyfikatorów dla wyświetlanych elementów, w skrajnym przypadku do określenia klucza możesz użyć indeksu elementu tablicy:

const todoItems = todos.map((todo, index) =>
 // Rób to tylko w przypadku, gdy elementy nie mają stabilnych identyfikatorów <li key={index}>  {todo.text}
 </li>
);

Nie zalecamy używania indeksów jako kluczy, jeżeli kolejność elementów może ulec zmianie. Może to negatywnie wpłynąć na wydajność i spowodować problemy ze stanem komponentu. Sprawdź artykuł Robina Pokorny’ego ze szczegółowym wyjaśnieniem negatywnych aspektów używania indeksu jako klucza. Jeżeli nie zdecydujesz się jawnie ustawić kluczy dla elementów listy, React domyślnie jako kluczy użyje indeksów.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, tutaj znajdziesz szczegółowe wyjaśnienie, dlaczego klucze są niezbędne.

Wyodrębnianie komponentów z kluczami

Klucze mają sens tylko w kontekście otaczającej tablicy.

Dla przykładu, jeżeli wyodrębnisz komponent ListItem, ustaw klucz na elementach <ListItem /> wewnątrz tablicy zamiast na elemencie <li> wewnątrz komponentu ListItem.

Przykład: Niepoprawne użycie klucza

function ListItem(props) {
 const value = props.value;
 return (
  // Źle! Nie ma potrzeby definiowania klucza tutaj:  <li key={value.toString()}>   {value}
  </li>
 );
}
 
function NumberList(props) {
 const numbers = props.numbers;
 const listItems = numbers.map((number) =>
  // Źle! Klucz powinien zostać określony w tym miejscu:  <ListItem value={number} /> );
 return (
  <ul>
   {listItems}
  </ul>
 );
}

Przykład: Poprawne użycie klucza

function ListItem(props) {
 // Dobrze! Nie ma potrzeby definiowania klucza tutaj: return <li>{props.value}</li>;}
 
function NumberList(props) {
 const numbers = props.numbers;
 const listItems = numbers.map((number) =>
  // Dobrze! Klucz powinien zostać ustawiony na elementach wewnątrz tablicy.  <ListItem key={number.toString()} value={number} /> );
 return (
  <ul>
   {listItems}
  </ul>
 );
}

Przetestuj kod na CodePen

Podstawową regułą jest to, że elementy wewnątrz wywołania map() potrzebują kluczy.

Klucze muszą być unikalne tylko wśród rodzeństwa

Klucze używane wewnątrz tablic powinny być unikalne w kontekście swojego rodzeństwa. Jednakże nie muszą one być niepowtarzalne globalnie. Możemy użyć tych samych kluczy, gdy tworzymy dwie różne tablice:

function Blog(props) {
 const sidebar = (  <ul>
   {props.posts.map((post) =>
    <li key={post.id}>     {post.title}
    </li>
   )}
  </ul>
 );
 const content = props.posts.map((post) =>  <div key={post.id}>   <h3>{post.title}</h3>
   <p>{post.content}</p>
  </div>
 );
 return (
  <div>
   {sidebar}   <hr />
   {content}  </div>
 );
}
 
const posts = [
 {id: 1, title: 'Witaj Świecie', content: 'Witamy uczących się Reacta!'},
 {id: 2, title: 'Instalacja', content: 'Możesz zainstalować Reacta używając npm.'}
];

const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root'));
root.render(<Blog posts={posts} />);

Przetestuj kod na CodePen

Klucze służą Reactowi jako wskazówka, ale nie są one przekazywane do twoich komponentów. Jeżeli potrzebujesz tych wartości w swoim komponencie, przekaż je jawnie poprzez właściwość o innej nazwie:

const content = posts.map((post) =>
 <Post
  key={post.id}  id={post.id}  title={post.title} />
);

W powyższym przykładzie, komponent Post może odczytać props.id, ale nie props.key.

Użycie map() wewnątrz JSX

W poprzednich przykładach zadeklarowaliśmy oddzielną zmienną listItems wewnątrz JSX:

function NumberList(props) {
 const numbers = props.numbers;
 const listItems = numbers.map((number) =>  <ListItem key={number.toString()}       value={number} /> ); return (
  <ul>
   {listItems}
  </ul>
 );
}

JSX pozwala na wstawienie dowolnego wyrażenia wewnątrz nawiasów klamrowych, dzięki temu możemy użyć wyniku funkcji map() bez przypisywania go do zmiennej:

function NumberList(props) {
 const numbers = props.numbers;
 return (
  <ul>
   {numbers.map((number) =>    <ListItem key={number.toString()}         value={number} />   )}  </ul>
 );
}

Przetestuj kod na CodePen

Czasami dzięki temu kod staje się bardziej przejrzysty, jednak łatwo doprowadzić do nadużywania tego sposobu. Tak samo jak w JavaScripcie, wybór należy do Ciebie, czy warto wyodrębnić zmienną, aby zwiększyć czytelność. Zapamiętaj, że jeżeli ciało funkcji map() jest zbyt zagnieżdżone, może to być odpowiedni moment na wyodrębnienie komponentu.

Is this page useful?Edytuj tę stronę