We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
Ta witryna nie jest już aktualizowana.Przejdź do react.dev

Kompozycja a dziedziczenie

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

React posiada potężny model kompozycyjny, z którego zalecamy korzystać zamiast dziedziczenia, aby komponentów można było używać wielokrotnie.

W tej sekcji rozważymy kilka problemów, przy okazji których początkujący użytkownicy Reacta sięgają po dziedziczenie, a następnie pokażemy, jak rozwiązać je za pomocą kompozycji.

Zawieranie

Niektóre komponenty nie wiedzą z góry, co będzie ich “dziećmi”. Najczęściej dotyczy to komponentów takich jak Sidebar czy Dialog, które reprezentują “pojemniki” ogólnego użytku.

Zalecamy, aby komponenty tego typu korzystały ze specjalnego atrybutu children i przekazywały go bezpośrednio do renderowanej struktury:

function FancyBorder(props) {
 return (
  <div className={'FancyBorder FancyBorder-' + props.color}>
   {props.children}  </div>
 );
}

Pozwala to innym komponentom przekazywać dowolnych potomków poprzez zagnieżdżanie elementów JSX-owych:

function WelcomeDialog() {
 return (
  <FancyBorder color="blue">
   <h1 className="Dialog-title">    Witaj   </h1>   <p className="Dialog-message">    Dziękujemy za wizytę na naszym statku kosmicznym!   </p>  </FancyBorder>
 );
}

Przetestuj kod na CodePen

Wszystko, co znajdzie się w JSX-owym znaczniku <FancyBorder> zostanie przekazane do komponentu FancyBorder poprzez atrybut children. Jako że FancyBorder renderuje {props.children} wewnątrz elementu <div>, właśnie w takim elemencie pojawią się ostatecznie przekazane komponenty.

Mimo że zdarza się to rzadziej, czasami trzeba wstawić do komponentu wiele takich “dziur”. W takich przypadkach można wymyślić własną konwencję i używać jej zamiast children:

function SplitPane(props) {
 return (
  <div className="SplitPane">
   <div className="SplitPane-left">
    {props.left}   </div>
   <div className="SplitPane-right">
    {props.right}   </div>
  </div>
 );
}

function App() {
 return (
  <SplitPane
   left={
    <Contacts />   }
   right={
    <Chat />   } />
 );
}

Przetestuj kod na CodePen

Elementy reactowe, takie jak <Contacts /> czy <Chat />, są zwykłymi obiektami, dlatego możesz przekazywać je poprzez atrybuty jak każdą inną wartość. To podejście może przypominać koncepcję “slotów” z innych bibliotek, lecz w Reakcie nie ma żadnych ograniczeń co do typu wartości przekazywanych w atrybutach.

Specjalizacja

Czasami wyobrażamy sobie, że niektóre komponenty są “specjalnymi przypadkami użycia” innych komponentów. Na przykład, można by powiedzieć, że WelcomeDialog jest specjalnym przypadkiem komponentu Dialog.

W Reakcie taką relację również można osiągnąć poprzez kompozycję, gdzie “wyspecjalizowany” komponent renderuje inny, bardziej ogólny komponent i konfiguruje go za pomocą odpowiednich atrybutów:

function Dialog(props) {
 return (
  <FancyBorder color="blue">
   <h1 className="Dialog-title">
    {props.title}   </h1>
   <p className="Dialog-message">
    {props.message}   </p>
  </FancyBorder>
 );
}

function WelcomeDialog() {
 return (
  <Dialog   title="Witaj"   message="Dziękujemy za wizytę na naszym statku kosmicznym!" /> );
}

Przetestuj kod na CodePen

Kompozycja działa równie dobrze z komponentami klasowymi:

function Dialog(props) {
 return (
  <FancyBorder color="blue">
   <h1 className="Dialog-title">
    {props.title}
   </h1>
   <p className="Dialog-message">
    {props.message}
   </p>
   {props.children}  </FancyBorder>
 );
}

class SignUpDialog extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
  this.handleSignUp = this.handleSignUp.bind(this);
  this.state = {login: ''};
 }

 render() {
  return (
   <Dialog title="Program Eksploracji Marsa"
       message="Jak powinniśmy się do Ciebie zwracać?">
    <input value={this.state.login}        onChange={this.handleChange} />    <button onClick={this.handleSignUp}>     Zapisz mnie!    </button>   </Dialog>
  );
 }

 handleChange(e) {
  this.setState({login: e.target.value});
 }

 handleSignUp() {
  alert(`Witaj na pokładzie, ${this.state.login}!`);
 }
}

Przetestuj kod na CodePen

A co z dziedziczeniem?

W Facebooku korzystamy z Reacta w tysiącach komponentów i nie znaleźliśmy jak dotąd żadnego przypadku użycia, w którym lepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie hierarchii dziedziczenia.

Atrybuty i kompozycja dają wystarczającą dowolność w dostosowaniu zarówno wyglądu, jak i zachowania komponentu, w sposób jawny i bezpieczny. Pamiętaj, że komponenty mogą przyjmować atrybuty dowolnego rodzaju: typy podstawowe, elementy reactowe czy funkcje.

Jeśli planujesz wielokrotnie używać w różnych komponentach funkcjonalności niezwiązanej z renderowaniem, sugerujemy wydzielić ją do osobnego modułu javascriptowego. Wtedy komponenty będą mogły ją zaimportować bez rozszerzania, bez względu na to, czy to funkcja, obiekt czy klasa.

Is this page useful?Edytuj tę stronę